Disclaimer
Goed voor elkaar

Data en inhoud

Roosdom Tijhuis streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks onze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen daar geen rechten aan worden ontleend. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer- dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met Roosdom Tijhuis te mogen claimen of te veronderstellen. Wij behouden ons het recht voor om inhoud te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. Roosdom Tijhuis aanvaardt geen aansprakelijkheid voor informatie op websites waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.