Je talent uitbouwen + de beste voorwaarden
Goed voor elkaar

MTO: Roosdom Tijhuis hecht grote waarde aan tevreden medewerkers

MTO: Roosdom Tijhuis hecht grote waarde aan tevreden medewerkers

Hoe zie je Roosdom Tijhuis? Waar ben je trots op en wat kan er nog beter? Een medewerkerstevredenheidsonderzoek moest antwoorden geven op deze en andere vragen. De uitkomsten stemmen tot tevredenheid, want met een rapportcijfer van 7,9 scoort Roosdom Tijhuis hoog.

Plezier in je werk wordt door iedereen anders ervaren. Roosdom Tijhuis hecht grote waarde aan tevreden medewerkers. Het draagt bij aan lange dienstverbanden, het trekt nieuwe medewerkers en zorgt voor een fijne werksfeer. Dit alles heeft uiteindelijk een positief effect op de duurzame inzetbaarheid. Erwin Mulhof (concern controller) en Annemiek Boers (HR adviseur) waren nauw betrokken bij het medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO). “We zijn de laatste jaren hard gegroeid”, weet Erwin Mulhof. “Binnen tien jaar van 150 naar ongeveer 250 medewerkers.” Annemiek Boers vult aan: “We vonden het goed om inzichtelijk te krijgen hoe we ervoor staan.”

Voor de uitvoering werd MonitorGroep uit Utrecht ingeschakeld. Het bureau stelde in samenspraak met een afvaardiging van het personeel een vragenlijst op. Het ging om open vragen en meerkeuzevragen. De medewerkers kregen drie weken de tijd om de lijst in te vullen. Mulhof en Boers waren benieuwd naar de opkomst. “Het streven was om hoger dan 70 procent te scoren, dan kun je betrouwbare conclusies trekken. Met een respons van 83 procent was dat zeker het geval. Daar waren we blij mee.”

De uitkomsten werden teruggekoppeld naar de medewerkers. Dat gebeurde in verschillende sessies die onder leiding stonden van Arie Pieter Veldhoen van MonitorGroep. “Iedereen kon zijn zegje doen en er werd naar elkaar geluisterd. Heel waardevol.” Met een algemene tevredenheid van 7,9 kwam er een mooi rapportcijfer uit de bus. Boers: “Daar zijn we heel dankbaar voor. Het geeft aan dat we een fijne, veilige werkplek bieden. Als mensen met plezier werken, zitten ze goed in hun vel. Dat heeft een positieve invloed op alles.” Daar blijft het overigens niet bij. Er zijn inmiddels verbetertrajecten in gang gezet. “Hoe houden we dit vast, is daarbij de insteek. En we gaan de komende tijd met de aandachtspunten aan de slag. Door goed te luisteren, krijg je inzicht in wat er goed gaat en wat er beter kan. Dat is een doorlopend proces.”

Conclusies
Roosdom Tijhuis is blij met de resultaten uit het MTO. Uit het onderzoek is gebleken dat de medewerkers veel plezier hebben in hun werk en er trots op zijn om voor ons bedrijf te mogen werken. Met behulp van de feedback wordt er gericht gewerkt aan het verder verbeteren van de samenwerking.

De positief ervaren punten:

  • Onderling vertrouwen in elkaar;
  • Zekerheid continuïteit;
  • Betrokkenheid bij onderneming;
  • Werkomstandigheden, faciliteiten (ook op de bouwplaats) goed voor elkaar.

Aandachtspunten:

  • Het uitspreken van waardering, het geven van complimenten;
  • Informatievoorziening.

Quotes die uit het onderzoek naar voren kwamen:

  • “Een familiebedrijf waar het goed en degelijk georganiseerd is. Waar mooie projecten worden gerealiseerd.”
  • “Er wordt goed voor elkaar gezorgd en biedt voldoende zekerheid. Fijne werkgever: als er iets is, wordt er altijd naar een oplossing gezocht.”

‘Werkgeluk werkt in alles door’ Het medewerkerstevredenheidsonderzoek werd uitgevoerd door MonitorGroep. We spraken met eigenaar en coach werkgeluk Arie Pieter Veldhoen.

“Een organisatie wordt beter als je open en kritisch naar elkaar blijft.”

Wat is uw indruk van Roosdom Tijhuis?
“De gedrevenheid om kwaliteit te leveren viel mij op. Dat zit breed in de organisatie, van kopersbegeleiding tot kappenhal: je werk goed doen. Een tweede punt vond ik het familiegevoel. Elkaar kennen, weten wat je aan elkaar hebt dat geeft vertrouwen. Dat zie je ook terug in het onderzoek: 90 procent geeft aan dat zij/hij zich thuis voelt bij Roosdom Tijhuis en twee derde van de mensen wil er nog minstens 5 jaar blijven werken. Dat is veel hoger dan in andere organisaties. Een derde punt vond ik de bescheidenheid. Iets meer aandacht voor de successen en de waardering naar elkaar zou best mogen.”

Kan er winst worden geboekt met de verbetertrajecten?
“De verbetering zit ‘m naar mijn idee vooral in de waardering naar elkaar maar ook in de openheid. In een familiecultuur kan een vorm van beleefdheid ontstaan. Maar een organisatie wordt beter als je open en kritisch naar elkaar blijft. Verder is een compliment op z’n tijd heel goed voor je werkplezier. En als je dan samen successen viert, werkt dat ook weer goed voor het wij-gevoel.”

Wat versta je onder werkgeluk en welke positieve invloed kan het hebben?
“Het belangrijkste van werkgeluk is leuk werk met leuke mensen. Als je dat kan doen in een positieve cultuur, waar vertrouwen is en verbinding en aandacht voor jou als mens, dan kun je echt fluitend naar je werk gaan én terug! Uit onze onderzoeken blijkt dat werkgeluk in alles doorwerkt. Gelukkige medewerkers blijven veel langer, ze zijn 37 procent minder ziek en doen 21 procent meer dan collega’s die niet gelukkig zijn. Zeker in een krappe arbeidsmarkt is werkgeluk zo ontzettend belangrijk.”

Wat viel verder op?
“Wat ik leuk vond aan de bijeenkomsten is dat er al meer een wij-gevoel ontstond. Dat de deelnemers een mooie brooddoos kregen en dat er een hele goede sfeer was met humor, inclusief plaagstootjes naar de managers en directie. En natuurlijk de hoge respons en het hoge cijfer. Dat zegt vaak al heel veel over een organisatie: betrokkenheid en werkplezier. Ik heb bij bijna 700 bedrijven metingen gedaan en zulke hoge cijfers zie ik alleen bij mensgerichte organisatie.”